Ut å sykle i sommer?

Skal du ut og sykle i sommer? 🚴‍♀️🌿

Da kan disse stivettreglene fra NOTS være fine å huske til neste tur✨

🚴 Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

🚴 Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

🚴 Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

🚴 Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

🚴 Ikke lag nye spor. Hvis du ikke har ferdigheter til å passere en hindring, gå av sykkelen.

🚴 Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

🚴 Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller andre hindringer.

🚴 Bær sykkelen gjennom myrområder. På den måten unngår vi at det lages dype spor i myra.

🚴 Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

🚴 Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Skal du på tur i et verneområde? I nasjonalparker, naturreservat og landskapsvernområder kan det være andre regler for hvordan vi kan ferdes – så lurt å sjekke 🍃

Sammen tar vi vare på naturen, god tur 💚🚴‍♀️

Les mer om sykling og andre spørsmål knytta til allemannsretten👇
https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/