Minner medlemmer om at lisens er noe den enkelte må løse selv:

Helårslisens for deltakelse i sykkelritt i regi Norges Sykkelforbund (NCF) oppdatert 2016

  • Du trenger lisens for å delta i organiserte sykkelritt

  • De aller fleste kan løse engangslisens ved påmelding på sykkelritt, men..

  • Helårslisens vil alltid lønne seg om du deltar i 2-3 sykkelritt pr år.

Bestilling og betaling må være gjort innen 1. april for å sikre gyldig lisens før sesongstart. Denne informasjonen gjelder for dere som skal delta i ritt, og som ønsker helårslisens i stedet for å løse enkeltlisens per ritt. Har du helårslisens er du også forsikret på trening.

Informasjon om ny rutine for LISENSREGISTRERING i Senja CK:

Under her ligger instruksjonen fra Quicktiming (de som administrere lisenser på vegne av NCF) hvordan kjøpe lisens.

Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert hos oss og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter.

Det er viktig at du velger rett klubb når du registrerer din lisens.  Når du har registrert din lisens vil du motta en faktura per epost som du kan betale i nettbank på vanlig måte.  Straks du har registrert lisensen kan du laste ned et midlertidig lisensbevis som er gyldig i 14 dager fra registrering.

Lisensen må godkjennes av lisensansvarlig i din klubb og være betalt før du kan laste ned ditt endelige lisensbevis fra din personlige utøver-profilside  Du kan aktivere din profil-side fra samme side.  Glemmer du passordet ditt, får du nytt gjennom samme link.

Hvis du har bestilt lisensbevis på plastkort under registreringen vil du motta ditt kort i posten innen en uke etter at fakturaen er betalt og lisensen er godkjent av din klubb.

Prosessen for lisensregistrering er som følger:

  1. Bruk denne lenken  for å åpne ordinær registrering.  Det er viktig at du oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype. Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man motta fakturaen selv og videresende den.

  2. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse.  Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.

  3. Lisensansvarlig i din klubb vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.

  4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.

  5. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil, som du når med denne lenken.  Hvis du er første gangs bruker av utøverprofilen kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi samme epostadresse som når du tegnet lisensen.  Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen.  På utøverprofilen din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.

Selv om du får lastet ned din lisens via nettsiden er den ikke gyldig før alle kriterier er oppfyllt:

1. Selve lisens må selvfølgelig være betalt.

2. Medlemmet må ha oppfyllt sine forpliktelser ovenfor klubben, dvs medlemskap må være betalt og ikke ha utestående fordringer til klubb.

Om du starter i ett ritt og arrangør oppdager i ettertid at din lisens ikke er gyldig risikerer du en straffeavgift på 3 x lisens.


Hilsen lisensansvarlig

Odd Eivinn Vaeng